Om företaget

Birgitta Ekblad. Foto: Lasse Persson

 

 

Birgitta Ekblad heter jag och mitt företag EMK – Ekblad Media och Kommunikation – finns till för att hjälpa Ditt företag eller Din organisation att bli bättre på att berätta vad Du vill och vart Du är på väg, framförallt i lägen som kan kännas lite obekväma och jobbiga. Efter 30 år som nyhets- och samhällsjournalist på Sveriges Television vill jag omsätta min kunskap och erfarenhet av lyssnande, frågande och berättande. Jag har många gånger  intervjuat människor i olika situationer som haft svårt att formulera sitt budskap.

Mitt engagemang och min motivation är att göra Ditt budskap tydligt och trovärdigt. EMK:s värdegrund bygger på alla människors lika värde oavsett kön,religion eller etnicitet. För mig är det viktigt att vi möter varandra med respekt utifrån den värdegrunden och att vi tillsammans har en affärsmässig relation som omfattar värdegrundens hörnstenar.