Mina tjänster

Tillvaxtdagarna_collage
Moderatorsuppdrag på Tillväxtdagarna 2015

Moderator:
Att leda debatter och utfrågningar har varit en stor del av min journalistkarriär på Sveriges Television. Låt mig ta hand om paneldebatten på konferensen, seminariet eller kongressen. Jag är påläst, kan ställa de rätta frågorna och ser till att diskussionen håller tempo och blir begriplig. Du kanske föredrar samtalsformen, jag är bra på att lyssna och föra samtalet framåt och göra det intressant för publiken.

 

 

Medieträning och Mediakommunikation:
Efter mer än 30 år som nyhets- och samhällsjournalist så är jag väl förtrogen med hur media fungerar och kan hjälpa dig att bli bekväm i dina kontakter med media i olika situationer. Jag hjälper dig och dina medarbetare med intervjuträning och träning i att formulera budskap. Workshop med realistiska övningar är en självklarhet. I en krissituation är det extra viktigt att veta vad som ska kommuniceras, hur budskapet ska formuleras och vem som gör det. Jag skräddarsyr upplägget efter dina önskemål.

 

Internkommunikation:
Även inåt i företag och organisationer behöver budskap kommuniceras. Även i det fallet kan jag luta mig mot min långa yrkeserfarenhet. Hemligheten bakom ett lyckat projekt är att alla drar åt samma håll och har samma bild av det man vill åstadkomma. Låter enkelt men är inte alltid så lätt att åstadkomma. Genom coachning och rådgivning hjälper jag dig och dina medarbetare att se helheten, definiera problemet, sålla och sortera. Med ögon utifrån kan vi tillsammans skruva organisationen.